اِور بانگا از نگاه سایت هو اسکورد بعنوان

اِور بانگا از نگاه سایت هو اسکورد بعنوان بهترین بازیکن ماه مارس سری A انتخاب شد.

4 گل
8 پاس کلیدی
2 پاس گل
4 شوت در چارچوب

‌┅┅┅┅

➯Join Us