بازم شب جمعه شد… از کم شدن بازديدها میشه

بازم شب جمعه شد…

از کم شدن بازديدها

میشه فهمید

همه رفتن پارک یا مهمونی….
من کلا همیشه مثبت فکرمیکنم شمارونمیدونم?

? ??