خب عید و دید وبازدیداتون که تموم شد عکس

خب عید و دید وبازدیداتون که تموم شد
عکس سلفی هاتونم که بگی نگی تموم شد?

روز زن هم که با سلام و صلوات تموم شد

حالا..

آقایون عزیز.. جوراب چه رنگی دوست دارین?