اعضا هیئت مدیره جدید استقلال تا حدی مشخص شد تا

اعضا هیئت مدیره جدید استقلال تا حدی مشخص شد

تا این لحظه محمدحسین قریب (مدیرعامل پیشین باشگاه استقلالرضا افتخاری و حسن زمانی برای حضور در هیئت مدیره استقلال انتخاب شده‌اند

از بین جواد قراب و فریده شجاعی نیز یک نفر دیگر به هیئت مدیره راه پیدا خواهد کرد.

نفر پنجم هیئت مدیره هم یک مدیر اقتصادی خواهد بود که وزارت ورزش هنوز برای انتخاب این فرد به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

┅┅┅┅┅

Join Us