استقلال یک جای خالی دارد! احتمالا تمدید با رابسون و

استقلال یک جای خالی دارد! احتمالا تمدید با رابسون و شاید جذب بازیکن جدید!

استقلال مانند فصل گذشته در لیگ برتر می تواند از هیجده بازیکن بزرگسال استفاده کند.
بازیکن هایی چون نورافکن،سیدمجیدحسینی، زکیپور و قائدی سهمیه زیر 23 سال محسوب می شوند.

بازیکن هایی که تا بدین لحظه در لیست 18 نفره علیمنصور قرار دارند:
1- سیدمهدی رحمتی
2- سیدحسین حسینی
3- پادوانی
4- وریاغفوری
5- روزبه چشمی
6- فرشیدباقری
7- علیقربانی
8- سیدمحسن کریمی
9- فرشیداسماعیلی
10- خسروحیدری
11- سجادشهباززاده
12- جابر انصاری
13- حسن بیت سعید
14- داریوش شجاعیان
15- امید ابراهیمی
16- پژمان منتظری
17- یعقوب کریمی
18-‌‌خالی
تکلیف رابسون، برزای و مگویان نامعلوم است!!