در حالیکه این متن در اینستاگرام او قرار داد شد

در حالیکه این متن در اینستاگرام او قرار داد شد . دوناروما اعلام کرد اینستاگرامش هک شده و این پست کار او نبود

– امروز پس از توویت من جنجال بسیاری درست شد ؛ من نمیخواستم این رو ایجاد کنم ؛ و معذرت میخوام بابت این ؛ من ارزو میکنم عشق مطلق من به میلان و هواداران ادامه پیدا کند ؛ درحال حاضر به تیم ملی فکر میکنم ؛ و امیدوارم به هواداران یک هدیه بدهم ؛ من قول میدهم به محض پایان یافتن رقابت اروپایی با خانواده هم و ایجنتم درمورد تمدید قراردادم صحبت کنم.