گروه تلگرام در ایران: کاظم: سلام خوبین؟ کاظم: کسی نیست؟

گروه تلگرام در ایران:

کاظم: سلام خوبین؟
کاظم: کسی نیست؟
کاظم: مثل اینکه کسی نیست. من برم بخوابم. شبتون بخیر بای

3دقیقه بعد…

نازنین: س
علی:سلام به روی ماهت !
قاسم:به به سلام نازنین خانوم خوبین؟
جواد:سلام جیگر بیا pv کارت دارم
حسن: نازنین جون اصل میدی؟?
علیرضا: سلام نازنینم، خوبی

نازنین: من همون کاظمم عنتراااااا