خبرهای ویژه

» کسب و کار » آیا کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و پاداش

تاریخ انتشار : 1396/05/05 - 23:31

آیا کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و پاداش

آیا کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و پاداش بر مبنای سرمایه تاثیر میگذارد؟

[پاداش بر مبنای سرمایه یعنی اینکه در قبال پاداش مدیریت به جای وجه نقد سهام و حق تقدم خرید و در کل از سرمایه شرکت بدهند ؛
این مورد باعث میشه مدیر سهامدار شرکت بشود و سعی کند تا ارزش سهام شرکت رو افزایش بدهد ]

پاسخ :

طبق تعریف آنجلو: کیفیت حسابرسی یعنی اولا کشف تحریف ثانیا گزارش تحریف کشف شده.

با توجه به اینکه انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی موجب کسب اطمینان معقول از خطرعدم تحریف با اهمیت می شود، حسابرسی کارکردی پیشگیرانه و کشف کننده دارد بنابراین می تواند موجب محدود شدن مدیریت سود از طریق مدیریت اقلام تعهدی شود.

مدیران به جای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی مبادرت به مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مثلا کاهش هزینه اختیاری (هزینه تحقیق و توسعه) ، اضافه تولید و انجام فروش از طریق شرایط آسان گیرانه (فروش تعهدی) می ورزند.

طبق تحقیقات انجام شده، علیرغم افزایش ارزش شرکت در کوتاه مدت، مدیریت سود واقعی در بلندمدت موجب کاهش ارزش شرکت می شود.
علیرغم پیامدهای اقتصادی مطلوب و نامطلوب به نظر می رسد کیفیت حسابرسی نتواند موجب ارتباط مدیریت سود واقعی و پاداش بر مبنای سرمایه شود. چون انجام حسابرسی با کیفیت بالا نمی تواند مدیریت سود واقعی را محدود و یا کشف کند.

همچنین به نظر می رسد با توجه به اینکه انجام حسابرسی با کیفیت بالا موجب محدود شدن تحریف با اهمیت شود بازهم نمی تواند رابطه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و پاداش بر مبنای سرمایه مدیریت را غنی چندانی ببخشد.


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات