در دفاع از ربیع‌خواه

در دفاع از ربیع‌خواه حجم متلک‌های گزارشگران و انتقادات صفحات مجازی از محسن ربیع‌خواه مرزهای بی انصافی را در نوردیده. می‌گویند "در حد" پرسپولیس نیست. حتی اگر سایر بازیکنان سهم بیشتری از تساوی یا شکست داشته باشند. با الاهلی در