لمونیس سرمربی المپیاکوس: بازی ویژه‌ای پیش روی ماست، زیرا با

لمونیس سرمربی المپیاکوس: بازی ویژه‌ای پیش روی ماست، زیرا با بارسلونا مواجه می‌شویماز همان آغاز می‌دانستم که انصاری‌فرد و سیسه خارج از فهرست بازی‌های اروپا هستند.

بیشتر بخوانید

لمونیس سرمربی المپیاکوس: بازی ویژه‌ای پیش روی ماست، زیرا با

لمونیس سرمربی المپیاکوس: بازی ویژه‌ای پیش روی ماست، زیرا با بارسلونا مواجه می‌شویماز همان آغاز می‌دانستم که انصاری‌فرد و سیسه خارج از فهرست بازی‌های اروپا هستند.

join Us

بیشتر بخوانید

در دفاع از ربیع‌خواه

در دفاع از ربیع‌خواه حجم متلک‌های گزارشگران و انتقادات صفحات مجازی از محسن ربیع‌خواه مرزهای بی انصافی را در نوردیده. می‌گویند "در حد" پرسپولیس نیست. حتی اگر سایر بازیکنان سهم بیشتری از تساوی یا شکست داشته باشند. با الاهلی در

بیشتر بخوانید