لمونیس سرمربی المپیاکوس: بازی ویژه‌ای پیش روی ماست، زیرا با

لمونیس سرمربی المپیاکوس: بازی ویژه‌ای پیش روی ماست، زیرا با بارسلونا مواجه می‌شویماز همان آغاز می‌دانستم که انصاری‌فرد و سیسه خارج از فهرست بازی‌های اروپا هستند.

join Us
بارسلونا , انصاری‌فرد , انصاري‌فرد , بارسلونا , سیسه , سيسه , روی , روي