بلوغ پسران

بلوغ پسران
دکتر هلاکویی

بسیار از پسران در هنگام بلوغ حسی ناخوشایند به خودشان خواهند داشت مخصوصا وقتی زیبایی را در ظاهر زن میبینند و انچه در بدن خودشان اتفاق می افتد را در زن نمیپسندند مثل مو یا جوش در صورت.

پدر و مادر باید هر کاری می توانند از نظر پزشکی بهداشتی زیبایی برای فرزندشون انجام بدهند مثل مراجعه به پزشک یا استفاده از داروهایی که کمک به ظاهرشان میکند.

حس خوبی که نوجوان به ظاهر خودش داشته باشد هم به اعتماد به نفس و هم به حرمت نفس او کمک بسیار خواهد کرد و هم این حس مانع از این میشه که نوجوان اجازه سواستفاده از بدنش را به دیگران بدهد یا دچار انحراف شود.