خبرهای ویژه

» دانش عمومی » فردی درترافیک جلوی ما بپیچید :احمق

تاریخ انتشار : 1396/09/14 - 23:50

فردی درترافیک جلوی ما بپیچید :احمق

فردی درترافیک جلوی ما بپیچید :احمق
ما که جلوی دیگران می پیچیم :زرنگ

کسی جواب تلفن ما راندهد :بی معرفت
ما که جواب ندهیم :گرفتار

فرد بلندتر از ما :دراز
کوتاهتر از ما :کوتوله

همکار جزئی نگر :ایرادگیر و وسواسی
ما جزنگرتر باشیم: دقیق

فردی لیوان آب ما را چپه کرد :کور
پای ما به لیوان دیگری خورد :شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده .

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان

ارتباط بدون خشونت _مارشال روزنبرگ


برچسب ها : ,
دسته بندی : دانش عمومی

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات