فرزند کریستیانو رونالدو با انتشار این عکس در اینستاگرام خود

فرزند کریستیانو رونالدو با انتشار این عکس در اینستاگرام خود بار دیگر به بزرگترین رقیب پدرش ابراز علاقه کرد که با پوشش گسترده رسانه‌ها روبرو و صفحه از دسترس خارج شد:
“ممنون الگوی من”