تکاوران نیروی دریایی در آستانه ورود به نفتکش سانحه دیده

تکاوران نیروی دریایی در آستانه ورود به نفتکش سانحه دیده ایرانی

سخنگوی ارتش ایران:

یک تیم عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش با هدف انجام عملیات امداد و نجات ملوانان نفتکش ایرانی سانحه دیده در دریای چین، در بندر شانگهای چین مستقر شده اند.

تیم عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش در صورت واگذاری بالگرد از سوی ارتش چین با انجام راپل بر روی عرشه نفتکش، عملیات امداد و نجات خدمه و ملوانان سانحه دیده را انجام می دهند.