فیلیپه کوتینیو که با مصدومیت راهی بارسلونا شده است این

فیلیپه کوتینیو که با مصدومیت راهی بارسلونا شده است این روزها تمرینات ریکاوری خود را سپری می کند تا هرچه سریعتر اولین بازی خود را برای آبی و اناری ها انجام دهد.
فیلیپه کوتینیو , فيليپه كوتينيو , بارسلونا , مصدومیت , مصدوميت