مشاوره سلام ببخشید من دخترم ١٩ ماهشه و خیلی بد

مشاوره

سلام ببخشید من دخترم ١٩ ماهشه و خیلی بد غذاست غذا را تو دهنش نگه میداره و بعدش میریزه بیرون.

پاسخ {دکتر رومی}

اصولا بعضی بچه ها سرعت غذا خوردنشان پائین است و اغلب والدین به دلیل کم حوصلگی یا کمبود وقت می خواهند به زور به کودک شیر بدهند یا غذا بدهند که به نوعی همراه با تهاجم است و تاثیر منفی بر کودک میگذارد.
هر نوع عصبیت که به منزله تهاجم به کودک است در این خصوص ممنوع است.

البته کم اشتهایی دوره ای و بدغذایی کودک دلایل مختلفی دارد که ابتدا باید از نظر پزشکی چک شود که انگل نداشته باشد و اگر مشکل نداشت نیاز به ارتباط گرم شما با او دارد او را بصورت بازی گونه درگیر آماده سازی غذا همراه خودتان کنید تا او از آماده نمودن غذا لذت ببرد و همچنین غذا خوردن را تبدیل به بازی کنید که او بتواند با دستانش غذا را حس کند و ریخت پاش نماید شما هم بدون آنکه به او بدهید با لذت از غذا بخورید وقتی این فضا برایش لذت بخش شد به راحتی و به اندازه نیازش خواهد خورد ولی اگر هدفتان غذا دادن به او باشد نه لذت بردن او بشدت در مقابل شما امتناع خواهد کرد و آسیب خواهد خورد.
البته برای حل این مشکل حداقل یکی دو ماه باید حوصله کنید و اگر در این بین به روال سابق برگردید موضوع حاد تر خواهد شد.