‏وقتی که هر جور حساب میکنی میبینی

‏وقتی که هر جور حساب میکنی میبینی این ترم مشروطی 🙁

roobah
SenC
‏وقتی که هر جور حساب میکنی میبینی