همه علمای سنی و شیعه در جواب این خانم کم

همه علمای سنی و شیعه در جواب این خانم کم اورده اند؟! مرکل( صدر اعظم آلمان ) او حرفی زد که هیچ مسلمانی نتوانست جوابش را بدهد هند و چین نزدیک به میلیارد نفر جمعیت دارند 150 خدا و 800

بیشتر بخوانید

دون بالون کار انتقال مارکوس یورنته به سویا نهایی شده

دون بالون کار انتقال مارکوس یورنته به سویا نهایی شده است؛ اما هنوز مشخص نیست که به صورت قرضی، دائمی یا با بند بازخرید از رئال جدا خواهد شد.
Am
join Us

بیشتر بخوانید

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ…!

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ…! ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ! ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ…! ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ

بیشتر بخوانید

ضعیف ترین کلمه

ضعیف ترین کلمه "حسرت"است… آن را نخور. تواناترین کلمه "دانش"است… آن را فراگیر. محکم ترین کلمه "پشتکار"است… آن را داشته باش. سمی ترین کلمه "غرور"است… بشکنش. سست ترین کلمه "شانس"است… به امید آن نباش. شایع ترین کلمه "شهرت"است… دنبالش نرو.

بیشتر بخوانید

میرور اگر لواندووسکی در تابستان آتی بایرن مونیخ را ترک

میرور اگر لواندووسکی در تابستان آتی بایرن مونیخ را ترک کند، سران باشگاه به سراغ فیرمینو خواهند رفت و لیورپول نیز خود را آماده جنگ بر سر حفظ این بازیکن می ‌کند.

بیشتر بخوانید