وزیر ورزش و جوانان: درباره طرح صداوسیما به تفاهم رسیدیم

وزیر ورزش و جوانان: درباره طرح صداوسیما به تفاهم رسیدیم و آن را برد- برد می‌دانیم

این طرح مبنایی برای درآمدزایی بیشتر از ورزش است
بنایی , بنايي