آرنود وان دورن، نائب رییس حزب حاکم سابق هلند بود

آرنود وان دورن، نائب رییس حزب حاکم سابق هلند بود
که فیلم معروف "فتنه" را علیه اسلام و پیامبر اکرم ساخت.

وان دورن یک سال بعد با قرائت قرآن کریم و مطالعه سیره پیامبر اسلام دچار تحول فکری وروحی جدی شد و رسما به دین اسلام گروید و اکنون از فعالان جدی مسلمان در اروپاست.

وی می گوید دو نکته از زندگی و رفتار رسول خدا بر من تأثیر تکان دهنده و شگرف نهاد و باعث شد که اسلام را انتخاب کنم

١- وقتی پس از سالها آوارگی و درد و تلخی و دشمنی قریش، پیامبر فاتحانه به مکه برگشت از آنان پرسید:

فکر می کنید با شما چه خواهم کرد؟
گفتند: ما تو را می شناسیم و از تو جز خوبی و مهر توقع نداریم!

آن حضرت فرمود: آری، امروز روز بخشش و مهربانی است، بروید که همه شما آزادید! و به جای آن که انتقام بگیرد و خون شان را بریزد همه را بخشید و از آنان درگذشت.

٢-وقتی یکی از دشمنانش به نیت ترور آن حضرت در حال طواف به او نزدیک شد، پیامبر با مهربانی از او پرسید: چه در دل داری؟
از خدا طلب مغفرت کن!
و آنگاه دست مبارکش را بر سینه او نهاد و او که با کینه و نفرت برای کشتن رسول خدا آمده بود همیشه می گفت که از همان لحظه هیچکس را در جهان به اندازه او دوست نمی دارم و بعد از آن مسلمان شد!

با خودم فکر می کنم که اگر آقای وان دورن همان سالهای ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨ و یا مثلا یکی دو سال بعد که کشورهای اسلامی به خاطر ساخت و پخش این فیلم توهین آمیز و ضداسلامی دچار تشنج شدید بود کشته می شد اکنون او را به عنوان قربانی خشونت های اسلامی می شناختند و نقطه ای دیگر به نقطه های این کارنامه اضافه می کردند!

می شد او را یک مسلمان غیرتمند با چاقو بزند، یک مسلمان عصبانی که احساساتش جریحه دار شده تکه تکه کند، یک مسلمان خشمگین بسوزاند یا …

آن وقت این کافر ضد دین به جهنم می رفت و همه چیز تمام بود!

اما خدا می خواست که او بماند و نه تنها نگاهش نسبت به اسلام تغییر کند و به جای نفرت و کینه نسبت به مسلمانان، دوستدارشان باشد بلکه خودش مسلمان بشود!
و آن فعال سیاسی ضد اسلام، خودش بشود مبلغ اسلام…

همیشه دو راه داریم!

می شود فحش داد و فریاد کشید و آتش زد و بدگویی ها و تهمت ها را در عمل تأیید کرد!

می شود -برعکس- در عمل نشان داد که آن ناسزاها و توهین ها دروغ بوده است!
با قدرت مهربانی و آرامش و ادب و متانت و محبت و هدیه دادن و دوستی کردن و لبخند!

آن وقت در این جنگ و ستیز برنده کسی است که با سلاح قدرتمند و بُرنده مهر و محبت به میدان رود که فرمود:
"أحسن إلی من أساء إلیک"

بدی را بدی سهل باشد جزا
اگر مردی أحسن إلی من أسا

یا چنان که به مطایبه گفته اند:
"هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم! "

شاید بسیاری از آنان که به هزار و یک دلیل از جمله جهل و سوء تفاهم نسبت به دین و مومنان بدگمان و بدبین هستند اگر از ما رفتاری متین و روادارانه ببینند
و به جای خشم و ستیزه از ما تحمل و مدارا مشاهده کنند

خودشان شرمنده نادانی و گناه خود شوند
و با شرمساری و پشیمانی به جبران خطا و اشتباهشان برآیند!

محمدرضا زائری