خبرهای ویژه

» سرگرمی » اخلاقیات متولدین ماه های سال

تاریخ انتشار : 1397/02/15 - 12:18

اخلاقیات متولدین ماه های سال

اخلاقیات متولدین ماه های سال

فروردین
اعتماد به نفس : ۸۰٪ غرور : ۲۰٪ لجبازی : ۹۰٪ زرنگی : ۳۰٪ جذابیت : ۵۰٪ رفاقت : ۱۰٪

اردیبهشت
اعتماد به نفس : ۷۰٪ غرور : ۱۰٪ لجبازی :۶۰٪ زرنگی : ۹۰٪ جذابیت : ۱۰۰٪ رفاقت : ۴۰٪

خرداد
اعتماد به نفس : ۷۰٪ غرور : ۹۰٪ لجبازی :۸۰٪ زرنگی : ٧٠٪‏ جذابیت : ٨٠٪‏ رفاقت : ٨٠٪‏

تیر
اعتماد به نفس : ۶۰٪ غرور : ۱۰۰٪ لجبازی : ۳۰٪ زرنگی : ۹۰٪ جذابیت : ۸۰٪ رفاقت : ۷۰٪

مرداد
اعتماد به نفس : ۹۹٪ غرور : ۸۷٪ لجبازی : ۱۲٪ زرنگی : ۱۰۰٪ جذابیت : ۹۲٪ رفاقت : ۹۸٪

شهریوری
اعتماد به نفس : ۱۰۰٪ غرور : ۳۰٪ لجبازی :۴۰٪ زرنگی : ۹۰٪ جذابیت : ۱۰۰٪ رفاقت : ۹۰٪

مهر
اعتماد به نفس :۸۰٪ غرور : ۹۰٪ لجبازی :۹۰٪ زرنگی : ۱۰۰٪ جذابیت : ٩٠٪ رفاقت : ۹۰٪

آبان
اعتماد به نفس : ۱۰۰٪ غرور : ۸۰٪ لجبازی : ۸۰٪ زرنگی : ۹۰٪ جذابیت :۸۰٪ رفاقت : ۶۰٪

آذر
اعتماد به نفس : ۵۰٪ غرور : ۹۰٪ لجبازی : ۸۰٪ زرنگی :۶۰٪ جذابیت :۹۰٪ رفاقت : ۷۰٪

دی
اعتماد به نفس : ۲۰٪ غرور : ۵۰٪ لجبازی : ۸۰٪ زرنگی : ۱۰٪ جذابیت : ۹۰٪ رفاقت : ۱۰۰٪

بهمن
اعتماد به نفس : ۹۰٪ غرور : ۳۰٪ لجبازی : ۱۰۰٪ زرنگی : ۵۰٪ جذابیت : ۲۰٪ رفاقت : ۸۰٪

اسفند
اعتماد به نفس : ۹۰٪ غرور : ۱۰٪ لجبازی : ۳۰٪ زرنگی : ۶۰٪ جذابیت : ۵۰٪

شما متولد چه ماهی هستید؟

بفرستین توو گروهاتون

‌‌‌


برچسب ها : , ,
دسته بندی : سرگرمی

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات