خبرهای ویژه

» دانش و فناوری » دراین مقیاس ازعالم فکر میکنی ما تنهاییم؟ سخت دراشتباهی…کیهان بزرگتر

تاریخ انتشار : 1397/02/15 - 21:20

دراین مقیاس ازعالم فکر میکنی ما تنهاییم؟ سخت دراشتباهی…کیهان بزرگتر

دراین مقیاس ازعالم فکر میکنی ما تنهاییم؟ سخت دراشتباهی…کیهان بزرگتر ازآن چیزیست که فکر میکنی، بایدبزرگترفکر کنی. هر روزاندازه کیهان حبابی ما درحال بزرگ‌تر شدنُ هرثانیه در حال انبساط!
تنهایی , تنهايي


برچسب ها : ,
دسته بندی : دانش و فناوری

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات