خبرهای ویژه

» سرگرمی » دست بالای دست بسیار است

تاریخ انتشار : 1397/02/15 - 0:20

دست بالای دست بسیار است

دست بالای دست بسیار است

زن با شوهرش غذا میخورد.
فقیری درب خانه را زد. زن بلند شد و دید که فقیر است. غذایی برداشت تا به او بدهد.
شوهرش گفت: کیست ،؟
زن جواب داد،: فقیر است برایش غذا میبرم
شوهرش مانع شد تا اینکه جر و بحثشان بالا گرفت و کارشان به طلاق کشید.

سالیان سال گذشت و زن, شوهر دیگری گرفت.
روزی با شوهر دومش غذا میخورد
که فقیری در خانه را زد , مرد در را باز کرد.
دید که فقیری است که نیاز به غذا دارد. به خانه برگشت و گفت. : ای زن غذایی برای فقیر ببر.
زن فورا بلند شد و غذا را برد
اما

زن با چشمانی پر از اشک برگشت.
شوهرش گفت چه شده زن.؟؟
زن گفت: این فقیر که در خانه آمده شوهر قبلی من است.

مرد زنش را در آغوش گرفت و گفت:
من هم همان فقیری هستم که آن روز به در خانه شوهرت آمدم.

هیچ گاه زمانه را دست کم نگیریم
دست بالای دست بسیار است…….

حکایت


برچسب ها : ,
دسته بندی : سرگرمی

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات