خبرهای ویژه

» دانش و فناوری » خدمتی که تلگرام درفرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی مردم

تاریخ انتشار : 1397/02/16 - 23:08

خدمتی که تلگرام درفرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی مردم

خدمتی که تلگرام درفرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی مردم کرد بی نظیر بود:

1- جوک سازی و اهانت به اقوام مختلف اعم از ترک،کرد و گیلکی و غیره به حداقل رسید زیرا مردم سرگرمی بهتری پیدا کردند.

2- فرهنگ حمایت از حیوانات گسترش یافت و حیوان آزاری در حد چشمگیری کاهش یافت.

3- دوربین جای اسلحه راگرفت شکار و شکارچی جای خود رابه شکار و عکاس دادند…

4- شایسته سالاری جای ژن سالاری راگرفت و افتخار آقازادگی به چالش کشیده شد.

5- دزدها شناخته، معرفی و رسوا شدند.

6-دست ریاکاران رو شد.

7- افرادی که حرفی برای گفتن داشتند ولی تریبون و میکروفن نداشتند حرفشان رابه گوش مردم رساندند…

8-مردم شهامت پیدا کردند که اعتراض کنند و به صورت مسالمت آمیز حرفشان رابزنند.

9-فرهنگ نظافت شهر و طبیعت بهتر شد.

10-صدای مردم به گوش مسئولین پشت میز نشین رسید. حالا اگربعضی هانشنیدند یانخواستند بشنوند قصور از تلگرام نبود.

11-دوستان و اقوام و خویشان از تمام نقاط دنیا در یک نقطه به خوش و بش و گفتگو نشستند.

12- آمار بیکارهای تحصیل کرده و بیست پنج شغله های کم سواد به اطلاع مردم رسید…

13- کم و کیف تقسیم بودجه مملکت و سهم هر کس از انقلاب برای مردم روشن شد…

14- پست های تصویری و ارسال مراسلات با حد اکثر سرعت و حداقل هزینه انجام شد.

15-خرافات به چالش کشیده شد.

16-به کمک اسنادی که مردم رو کردند دروغگوها مچشان گرفته شد.

17- میزان سواد واقعی برخی نمایندگان و خلوص مدارک تحصیلی بعضی مسئولین برای مردم مشخص شد.
و…
بنابراین تلگرام فضای دل ماست.

دکتر عباس حاتمی


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : دانش و فناوری

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات