خبرهای ویژه

» دانش عمومی » طبق مشاهدات می دانیم که جهان در حال انبساط است

تاریخ انتشار : 1397/02/18 - 2:06

طبق مشاهدات می دانیم که جهان در حال انبساط است

طبق مشاهدات می دانیم که جهان در حال انبساط است و با افزایش زمان هم این انبساط سریع تر می شود. یعنی جهان در حال گسترش است. اگر به عقب بازگردیم این انبساط در زمان به نقطه ای می رسد که ابعاد جهان باید تقریبا صفر بوده باشد. معادلاتی که برای توصیف تحول کیهان داریم به گونه ای است که با صفر شدن طول فیزیکی جهان این معادلات به بی نهایت میل می کنند و جواب غیر قابل قبولی می دهند. به این نقطه در اصطلاح تکینگی گفته می شود. 

در واقع برای توصیف اجسام یا نقاطی که طول بسیار کوچک در حد ابعاد اتمی دارند ما از مکانیک کوانتومی استفاده می کنیم. اما نکته اینجاست که در نقطه تکینگی اول کیهان با کوچک شدن ابعاد آن، جرم کل کیهان نیز در یک نقطه تجمع می یابد و حالتی شبیه به سیاه چاله ایجاد می شود یعنی جرم بسیار عظیمی در نقطه ای بسیار کوچک تجمع می کند. این به معنای افزایش بسیار زیاد گرانش است یعنی باید از نسبیت عام استفاده کنیم. 

اما اصول نسبیت عام با مکانیک کوانتومی تناقضاتی دارد یعنی نمی توانیم نقطه ای داشته باشیم که هم از نظر گرانشی بسیار زیاد باشد و هم از نظر طولی در حد ابعاد اتمی و کوچکتر باشد. چنین چیزی مستلزم توصیفی به نام گرانش کوانتومی هست که هم گرانش و هم کوانتوم را با هم توصیف کند که تا به حال نظریه موفقی در این زمینه نداشته ایم.


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : دانش عمومی

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات