نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به رهبر انقلاب بر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به رهبر انقلاب بر ایستادگی در برابر زیاده خواهی امریکا تأکید کردند

­­­نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رهبر انقلاب: ­­­

ما نمایندگان مجلس با گرایش های مختلف سیاسی با ابراز بی اعتمادی کامل به دولت عهدشکن آمریکا ، تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد آمریکا خواسته های نامشروعش را به ایران تحمیل کند

برجام نتیجه تلاش های دولت محترم و دستگاه دیپلماسی متعهد کشور است

­­­اگر قرار باشد ملت ما از منافع آن محروم بماند، مجلس قطعاً دولت را به اقدام متقابل و سخت مکلف خواهد کرد

باید دشمن را از عهد شکنی پشیمان کنیم

ما نمایندگان مجلس با تاکید برهمدلی سه قوه، از مواضع رئیس جمهور و وزیرخارجه در نفی صریح هرگونه مذاکره مجدد درباره برجام تشکر می کنیم