خبرهای ویژه

» سلامت » ‍ مد TCPL

تاریخ انتشار : 1397/02/18 - 1:16

‍ مد TCPL

‍ مد TCPL
TCPL

Tim Cycling Pressure Limited

در تهویه نوزادان باتوجه به کوچک بودن حجم ریه نوزاد، واحتمال باروتروما ، مخصوصا در نوزادانی که سندرم حاد دیسترس تنفسی ( ARD) دارند با شرایط خاص زیر میتوانیم تهویه مکانیکی را شروع کنیم :

حجم جاری در طول تهویه ثابت باشد( حجم جاری ست شده یا preset)
فشار درطول تهویه ثابت باشد بدون تغییر معادل فشار ست شده باشد
جریان دمی ( inspiratory flow) درطول تهویه یکنواخت باشد
باتوجه به تعداد تنفس بالای نوزادان ، تهویه باید زمانی باشد بعبارتی هرزمان که درخواست داشته باشد تهویه را شروع کند

MVcriticalazizi2

همه خصوصیات فوق در مد تهویه TCPL در دستگاه SLE5000 برای تهویه مطلوب در نوزادان ، فراهم شده است

فشار ثابت است
حجم ثابت است
جریان دمی ثابت است
کمترین احتمال تروما به ریه نوزاد

بعداز اکستیوباسیون نوزاد بمنظور ساپورت تنفسی ، با سوند نازال مد بسیار خوبی ست

MVcriticalazizi2

Setting :

flow Rate : 7 – 9 LPM
RR : 40 bpm
PEEP : 5cmH2o
ins.Time : second

MVcriticalazizi2


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : سلامت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات