خبرهای ویژه

» فرهنگ و هنر » Good old rain

تاریخ انتشار : 1397/02/25 - 20:05

Good old rain

Good old rain
Is pounding on the dreamers
You've left a stain
On every single hour
All the treasures found
Will vanish with the tide
Illusion has gone
I'm all out of your web

به تن خیال‌بافها می‌کوبه
بارون خوب قدیمی
لکه‌ی تو جا مونده
رو تن تک تک ساعت ها
همه گنج‌های کشف شده
با یه موج ناپدید می‌شن
خیال‌ خام تمام
از تاری که تنیدی پریدم

Maybe on the moon
There is a soil for the doomed
I should save us a ride
I'll do what you want me to do
I'll lose the grip of your eyes
I'll do what you want me to do
You're the needle in my arm

شاید روی ماه
سرزمینی باشه برای محکومان به فنا
باید به فکر رفتنمون باشم
هر کاری بخوای انجام می‌دم
گیرایی چشماتو گم می‌کنم
هر کاری بخوای انجام می‌دم
تو یه سوزنی توی دستم

I'll drain drain drain
The rivers of addiction
I dreamed I could
Feed my veins in oblivion
But ain't no shelter
For the years of our blindness
Though we're good people
We're bullets to each other wings

می خشکانم خشک خشک
رودخانه‌های اعتیاد رو
توهم زدم می‌تونم
که پر کنم رگهامو از فراموشی
ولی سرپناهی نیست
برای روزگار کوریمون
هر چند که آدمهای خوبی هستیم
ما گلوله‌هایی هستیم برای باله هامون

Maybe on the moon
There is a soil for the doomed
I should save us a ride
I'll do what you want me to do
You're the needle in my arm

شاید روی ماه
سرزمینی باشه برای محکومان به فنا
باید به فکر رفتنمون باشم
هر کاری بخوای انجام می‌دم
تو یه سوزنی توی دستم

Rain rain rain
Am I the only winner?
In this silly game
Where tears are a trophy to gather?
My solitude ain't new
I'm used to it by now
But there's is something in the blue
That has faded out of my eye

بارون بارون بارون
توی این بازی مسخره
تنها برنده منم؟
همونجا که جایزه‌هایی که جمع می‌کنیم اشک‌ها هستن
گوشه‌گیری من چیز تازه‌ای نیست
دیگه باهاش کنار اومدم
ولی یه چیزی توی آبی آسمون ها هست
که از چشمهام محو شده

And maybe on the moon
There is a soil for the doomed
I should save us a ride
I'll do what you want me to do
You're the needle in my arm
I'll do what you want me to do
You're the needle in my arm

شاید روی ماه
سرزمینی باشه برای محکومان به فنا
باید به فکر رفتنمون باشم
هر کاری بخوای انجام می‌دم
گیرایی چشماتو گم می‌کنم
هر کاری بخوای انجام می‌دم
تو یه سوزنی توی دستم

برگردان: قاسم مظاهری


برچسب ها : , , , , , , , , , ,
دسته بندی : فرهنگ و هنر

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات