خبرهای ویژه

» موفقیت » اگر واقعا عاشق باشی می دانی که هر چیزی آغازی

تاریخ انتشار : 1397/02/26 - 16:19

اگر واقعا عاشق باشی می دانی که هر چیزی آغازی

اگر واقعا عاشق باشی می دانی که هر چیزی آغازی دارد و پایانی .

لحظه ای برای آغاز و لحظە ای برای پایان وجود دارد و این مسئله هرگز غمگینت
نمی کند .

در لحظەی پایان ، هرگز دل آزرده نیستی .

می دانی کە آن فصل دیگر تمام شده است .

افسرده و نا امید نمی شوی .

به درکی عمیق می رسی و به معشوقت که تو را ترک می کند چنین می گویی :
"به من هدیه های فراوان بخشیدی ،
به من نگرش های جدیدی نسبت به زندگی آموختی .
پنجره هایی به رویم گشودی که بدون تو هرگز قادر به گشودن آنها نبودم و حالا زمان جدایی رسیده است .

راههای ما از هم جدا می شوند ".

پس او را در آغوش می کشی و با او وداع
می کنی اما نه با خشم ، نه با رنجش و ناراحتی .

بلکە با قلبی مالامال از عشق و سپاسگذاری . فراموش نکن :
کسی که می داند چگونه عشق بورزد ،
می داند چگونه جدا شود و رها کند…

(اشو)

کانال خودشناسی


برچسب ها : ,
دسته بندی : موفقیت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات