خبرهای ویژه

» کسب و کار » دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان :

تاریخ انتشار : 1397/02/26 - 17:44

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان :

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان :

ضرورت تقویت تسهیلات ساخت مسکن
تهیه بسته پیشنهادی رونق مسکن توسط انبوه‌سازان

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: برای رونق بخشی به ساخت وساز باید دولت نرخ تسهیلات ساخت وتولید را کاهش دهد وبا درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی هزینه های ساخت را کاهش دهد .
فرشید پورحاجت با بیان مطلب فوق تاکید کرد: کانون سراسری انبوه سازان بسته های پیشنهادی خود را به وزارت راه ارائه داده است و امیدواریم که دولت با تقویت تسهیلات ساخت در بافتهای فرسوده ،شرایط را برای رونق در بافتهای فرسوده فراهم کند.

پورحاجت با بیان اینکه دولت اخیرا پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن ونیز کاهش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دربافت های فرسوده را به شورای عالی پول واعتبار ارائه کرده است که شورای مذکوربا این پیشنهاد موافقت کرده است تاکید کرد: دولت به دنبال آن است که درحوزه احیای بافتهای فرسوده طرف تقاضا را تقویت کند این درحالی است که تقویت تسهیلات ساخت درحوزه بافتهای فرسوده سبب می شود که سازندگان به سمت ساخت وسازدراین بافتها گرایش پیدا کنند.

وی با تاکید براینکه البته بدون شک سیاست اصلی دولت درروند احیای بافتهای فرسوده، تقویت طرف تقاضا است خاطرنشان ساخت: این درحالی است که دولت می بایست با کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت وتولید ،انبوه سازان را به ساخت وسازدراین بافتها ترغیب کند.
ایشان با یادآوری این موضوع که ساخت وساز دربافت های فرسوده با مصائب بی‌شماری برای انبوه سازان وسازندگان همراه است وبنابراین دولت می بایست با مشوق‌های مختلف ،جذابیت‌های سرمایه گذاری برای انبوه‌سازان ایجاد کند تاکید کرد: فرمول پیشنهای انبوه‌سازان به دولت درباره احیای بافتهای فرسوده این بوده که دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان ودرنظرگرفتن معافیت‌های مالیاتی، زمینه جذب انبوه سازان وسازندگان حرفه ای به بافت‌های فرسوده را فراهم کند وسپس انبوه‌سازان درمرحله بعد و پس ازاتمام تولید مسکن نسبت به فروش اقساطی واحدهای ساخته شده به متقاضیان مسکن اقدام کنند.


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات