دیالوگ دنیا خیلی کثیفه، با اشکای توام تمیز نمیشه… فیلم

دیالوگ

دنیا خیلی کثیفه،
با اشکای توام تمیز نمیشه…

فیلم "مادر" ساخته مرحوم علی حاتمی

اپلیکیشن سُـــــرنا را با یک کلیک نصب کنید
دیالوگ , حاتمی , حاتمي