شفر در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن: وقت

شفر در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن: وقت ما کمتر از آن است که به صحبت‌های قلعه‌نویی پاسخ دهیم

ذهنیت تیم من و روحیه تیمی ما بالاست، من در جاهای زیادی بوده‌ام ولی چیزی شبیه این را ندیده‌ام.
ما دو بازیکن خوب خود را نداشتیم، من احساس کردم که تیممان آماده است، با داشتن این هواداران سخت است که ببازیم.
باید از کادر پزشکی هم تشکر کنم، مشخص نبود که تیام می‌تواند امروز بازی کند یا نه.
باشگاه باید بداند که من وقتی سرمایه گذاری می‌کنم، برای ستاره سوم است و در مقایسه با عملکردی که تیام داشت، سرمایه کمی روی او گذاشته شده است.
باشگاه باید در مسیری که می‌گویم حرکت کند، همین اتفاق رخ داده و ما به مرحله بعدی آسیا رفته‌ایم.
من می‌خواهم ابراهیمی، غفوری و جپاروف بمانند و اگر آنها بروند ما مشکل داریم، باشگاه باید تمام کارها را برای آنها انجام دهد.
┅┅┅┅

Join Us