خبرهای ویژه

» موفقیت » پاپ کورنی فکر کنید!

تاریخ انتشار : 1397/02/26 - 18:14

پاپ کورنی فکر کنید!

پاپ کورنی فکر کنید!

تصور کنید در ظرف بسیار بزرگ به اندازه یک وان حمام پاپ کورن در سینما به شما می‌دهند. بله، می‌دانم کمی غیرواقعی است اما کمی تحمل کنید. واقعاً دوست دارید آن پاپ کورن را مزه کنید به همین دلیل یکی از آنها را از ظرف بزرگ با دستتان برمی‌دارید، به سمت دهانتان می‌آورید و بعد تصادفاً از دستتان می‌افتد روی زمین.
آیا خودتان را به زمین می‌اندازید و شروع می‌کنید به گریه کردن؟ یا دستتان را دراز می‌کنید تا یک پاپ کورن دیگر از وان بردارید؟
حالا اگر بغل دستی شما چند پاپ کورن از ظرف شما برداشت، شما خشمگین می شوید و وحشیانه به سمت او حمله می کنید؟ باز هم نه!

حکایت یک وان حمام پر از پاپ کورن، حکایت زندگی و کسب وکار و فرصت های پیش روی ماست. اگر اینگونه به ظرفیت ها و فرصت های دنیا نگاه کنیم: متوجه می شویم
1- دستاوردها و موفقیت‌های دیگران مساوی با شکست ما نیست. پاپ کورن های زیاد دیگری برای ما وجود دارد. دیگر توان و انرژی درونی محدود ما صرف رقابت، حسادت، زیرآب زنی و تنفر از رقبا نخواهد شد.

2- اگر فرصتی را از دست دادیم دنیا برای ما به پایان نمی رسد. فرصت های بی شمار دیگری وجود دارند که می توانیم به آن ها بپردازیم. اگر نگاه پاپ کورنی را نداشته باشیم، زمانی که پیش روی ما دری بسته می شود آنقدر به آن در بسته چشم می دوزیم که صدها درب دیگری که پیش روی ما گشوده شده است را نمی بینیم.

دکتر مجتبی لشکربلوکی
منبع: کتاب ذهن بی حصار، ص 56

پیشگامان موفقیت


برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
دسته بندی : موفقیت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات