خبرهای ویژه

» دل نوشته ها » انسان ها…

تاریخ انتشار : 1397/02/27 - 23:32

انسان ها…

انسان ها…

به میزان "حقارتشان" "توهین" میکنند
به میزان "فرهنگشان" "عشق میورزند"
و به میزان "کمبودهایشان" "آزارت میدهند"
هرچه "حقیرتر" باشند
بیشتر "توهین میکنند"تا حقارتشان را جبران کنند
هر چه "فرهنگشان غنی تر باشد"
بیشتر به دیگران "عشق هدیه میدهند"
وهرچه "هویّتشان عمیق تر باشد"
"محترمانه تر رفتار میکنند"

به اندازه "درکشان" , میفهمند
و به اندازه "شعورشان" به "باورها و حرف هایشان عمل میکنند

Join


برچسب ها :
دسته بندی : دل نوشته ها

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات