حداقل سابقه لازم برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین‌اجتماعی

حداقل سابقه لازم برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین‌اجتماعی

حداقل سابقه لازم برای این امر 10 سال است. بنابراین سابقه کمتر از 10 سال با وجود شرایط سنی لازم مانع برقراری مستمری بازنشستگی است. مگر اینکه سنوات کسری تا ده سال به صورت یکجا از تامین‌اجتماعی خریداری شود.

این مقرره در مورد بیمه‌شدگانی است که از شرایط سنی لازم برخوردارند (آقایان 60 سال و خانم‌ها 55 سال) ولی سابقه آنها کمتر از 10 سال است. این افراد می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سال‌های کمتر از 10 سال (خرید سابقه بیشتر از سقف ده سال ممکن نیست) با 10 روز حقوق بدون رعایت ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی که پرداخت حداقل حقوق را لازم دانسته بازنشسته شوند.

برای اینکه شخص بتواند از حقوق پایه (حداقل حقوق تعیین‌شده توسط شورای عالی کار) برخوردار شود باید حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد. بهترین حقوق بازنشستگی برای افرادی است که 30 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند و افزایش‌های حقوق سالانه نیز در پرداخت حق‌بیمه آنها اعمال ‌شده باشد.