خبرهای ویژه

» کسب و کار » حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه بر چه

تاریخ انتشار : 1397/02/27 - 19:35

حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه بر چه

حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه بر چه مبنایی محاسبه می شود؟

پاسخ
به استناد ماده ٣ آیین نامه اجرایی مربوطه
مصوب ٨ / ٤ / ٨٤ هیأت وزیران حق بیمه مربوط به خدمت نظام وظیفه به شرح ذیل محاسبه می گردد.

فرمول محاسبه میزان حق بیمه متعلقه

مدت خدمت سربازی یا حضور در جبهه به ماه
(ضرب در) × ٣٠%
(ضرب در) × میانگین حقوق و مزایای ماهانه مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سالِ قبل از تقاضا
(تقسیم بر) / ٢٤

که ٢٣ % سهم دولت و ٧ % سهم بیمه شده خواهد شد


برچسب ها : , , , , , , , , , ,
دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات