خبرهای ویژه

» کسب و کار » سوال : درخصوص دریافت دفترچه بیمه پس از خاتمه قرارداد

تاریخ انتشار : 1397/02/27 - 23:42

سوال : درخصوص دریافت دفترچه بیمه پس از خاتمه قرارداد

سوال : درخصوص دریافت دفترچه بیمه پس از خاتمه قرارداد آیا شرکت ها مجاز به دریافت دفترچه بیمه افراد و ابطال آن هستند ؟ و تامین اجتماعی در این خصوص بخشنامه ای صادر کرده یا خیر ؟

پاسخ از استاد ریاضی :
کارکنان در زمانی که بعنوان بیمه شده تامین اجتماعی هستند حق استفاده از دفترچه درمان سازمان تامین اجتماعی را دارند و با قطع رابطه فرد با سازمان بعنوان بیمه شده، دفترچه وی باید توسط کارفرما اخذ و تحویل سازمان گردد.


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات