خبرهای ویژه

» موفقیت » دلیل اینکه نمی خندید،آن نیست که پیر شده اید، شما

تاریخ انتشار : 1397/03/20 - 6:06

دلیل اینکه نمی خندید،آن نیست که پیر شده اید، شما

دلیل اینکه نمی خندید،آن نیست که پیر شده اید، شما پیر می شوید چون نمی خندید!
خندیدن یک نیایش است!
اگر بتوانی بخندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی.
سرور و شادی، خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!
خنده موسیقی زندگی است.

هر قدر بیشتر بتوانیم در خود و دیگران شادی بیافزاییم، دنیای بهتری خواهیم داشت!

"شکسپیر" می گوید:
افرادی که توانایی لبخند زدن و خندیدن دارند، موجوداتی برتر هستند!
یادت نگه دار این فرمول را :
شادی اگر تقسیم شود
دو برابر می شود!
غم اگر تقسیم شود
نصف می شود!
پس ضرر نمی کنی! از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کن، تمرین کن!

لوئیز _هی


برچسب ها :
دسته بندی : موفقیت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات