خبرهای ویژه

» کسب و کار » سوال :

تاریخ انتشار : 1397/03/20 - 12:35

سوال :

سوال :
ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه، عوارض دریافتی، ارزش افزوده، اموال و اثاثه، چیه؟
و همچنین ماهیت حساب خلاصه سود و زیان چیست؟

پاسخ :
تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه حساب نیستند و ماهیت ندارند، بلکه صرفاً اطلاعاتی هستند که در یک کاربرگ (تراز) منعکس می‌شوند. در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است که بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهکار شده و داراییها بستانکار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر کل انتقال می‌یابد.

همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود که حسابهای مذکور در سند اختتامیه سال قبل عیناً برعکس می‌شود، یعنی در سند حسابداری داراییها بدهکار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانکار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر کل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

خلاصه سود و زیان حسابی است که نمی توان گفت ماهیت آن بدهکار است یا بستانکار، چرا که از دو مورد مجزا به نام "سود" که ماهیتاً بستانکار است و "زیان" که ماهیتاً بدهکار است تشکیل شده است؛ لیکن این حساب در گروه حقوق صاحبان سهام (سرمایه) که ماهیت بستانکار دارد قرار می گیرد


برچسب ها : ,
دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات