خبرهای ویژه

» موفقیت » همه می توانند:

تاریخ انتشار : 1397/03/20 - 6:09

همه می توانند:

همه می توانند:
سیاستمدار ، ثروتمند، ورزشکار و حتی جایزه نوبل !!
بگیرند و مجسمه اسکار را نیز در دست بگیرند و از ردکارپت عبور کنند.

( البته ارزش و اعتبار هیچ کار و تلاشی زیر سوال نمی رود).

ما اینجا به دلیل دیگری آمده ایم،
هدف خلقت، دستاورد هایی اینچنین نیست.

هدف مهم خلقت ما ، معنوی است.

و این یک راه یک شبه نیست.

انسان والا، و فرزانه ، یک زندگی پر شور و شر، عشق ورزیدن و بخشیدن، عارفانه زیستن، زندگی اینهاست، از خود به یادگار یک خاطره خوش گذاشتن.

در حالت استغنا و بی نیازی ، همه چیز را به دست خواهی آورد.

کانال خودشناسی


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : موفقیت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات