خبرهای ویژه

» موفقیت » یک دقیقه مطالعه

تاریخ انتشار : 1397/03/20 - 6:05

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه

مهم ترین چیز در روابط انسان ها گفتگو است، اما مردم دیگر با هم حرف نمی زنند، به هم گوش نمی کنند؛
آنها سینما می روند،
تلویزیون تماشا می کنند،
به رادیو گوش می دهند،
کتاب می خوانند،
پست های روی اینترنت را به روز می کنند،
اما تقریبا هرگزبا هم صحبت نمی کنند!!

اگر بنا داریم دنیا را تغییر بدهیم، چاره ای جز این نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یک آتش جمع می شدند و برای هم قصه# تعریف می کردند …

پائولو کوئیلو .آرامش درون.


برچسب ها : , , , , , , , , , ,
دسته بندی : موفقیت

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات