آتش‌سوزی گسترده در جنگلهای بلوط کبیر کوه ایلام

آتش‌سوزی گسترده در جنگلهای بلوط کبیر کوه ایلام

دیروز عصر جمعه خبر آتش سوزی گسترده در جنگلهای بلوط کبیرکوه ایلام منتشر شد

این آتش‌سوزی در منطقه‌ی ملیه سیل ملکشاهی که یکی از بکرترین و انبوه‌ترین جنگلهای بلوط استان ایلام است رخ داد.

به گفته‌ی فعالین محیط زیستی آتش به سرعت و از چند جهت گسترش یافت و آنها از همه ی مردم منطقه و نهادهای مربوطه درخواست کمک فوری نمودند.

با تلاش فعالین و مردم منطقه آتش نزدیک صبح کنترل شد اما هنوز هم خطر شعله ور شدن دوباره ی آن وجود دارد.

این آتش‌سوزی حجم وسیعی از جنگلهای بکر ملکشاهی را ازبین برد، قبل از این نیز آتش سوزی در کوه هانیوان رخ داده بود و حجم وسیعی از جنگلهای این کوه را سوزانده بود.

مسئله‌ی آتش‌سوزی‌ها در زاگرس هر روز ابعاد وسیعتری به خود می‌گیرد.

مجله جغرافیا