سلام نمیدونم سوالم تکراریه یانه ولی بدجورتومشکل گیرکردم ک انگارراه

سلام نمیدونم سوالم تکراریه یانه ولی بدجورتومشکل گیرکردم ک انگارراه برگشتی نداره زنی هستم۳۷ساله۲۲ساله ازدواج کردم ویه دخترو۲پسردارم پسردومیم اتیسمه دخترمم کنکورداره۹۸.شوهرم بددله اونقدرکه وقتی نگاهم به یکی میافته کلی فکرناجورمثل خیانت‌و…میکنه تواین۲۲ساله ک باهاش بودم همیشه چشمش بمن بدبوده.ن

کودک و حوادث

کودک و حوادث اتفاق و‌سانحه + درد = وحشت (چون از کودکی آموختیم) واکنش مناسب در برابر زمین خوردن کودک در صورتی که فرزندتان آسیبی ندیده و به کمک شما احتیاجی ندارد بهتر است به روی خودتان نیاورید.   اما

کودک لجباز

کودک لجباز بدون بحث پیروز شوید بدون داد زدن هم می توان کودک را تربیت کرد برای برنده شدن در دوئل، هوشمندانه ترین روش بیرون آمدن از حالت جنگ و دعوا است. به جای اینکه شما در یک طرف میدان

درمان گل مژه چشم

درمان گل مژه چشم

نوشیدن جوشانده اسطوخدوس با عسل برای این امر مفید است.

بابونه شیرازی را جوشانده پس از ولرم شدن دستمال تمیزی را مرتباً داخل آن بزنید و روی چشم قرار دهید.

هشت تهدید بنگاه‌های درستکار

هشت تهدید بنگاه‌های درستکار چرا باید نگران بنگاه‌های سالم ایران بود؟ بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار

زنان محترم

زنان محترم

با کلاس و متنوع باشید…
لباس های طرح چرم تاثیر شگرفی بر تحریک مردان دارد

برای شب های خاص ازین لباس استفاده کنید…

کودک لجباز

کودک لجباز بدون بحث پیروز شوید بدون داد زدن هم می توان کودک را تربیت کرد برای برنده شدن در دوئل، هوشمندانه ترین روش بیرون آمدن از حالت جنگ و دعوا است. به جای اینکه شما در یک طرف میدان

‎ از آموزه های اشتباه در خانه و مدرسه اینست

‎ از آموزه های اشتباه در خانه و مدرسه اینست که برای خوشبخت شدن باید مراقب باشی تا اشتباه نکنی" در صورتیکه اشتباه کردن قسمتی از زندگی طبیعی یک انسان است. تفاوت انسانها در زمین خوردن یا نخوردن نیست، زمین

دخالت اطرافیان در تربیت

دخالت اطرافیان در تربیت به دیگران اجازه ندهید فرزند شما را تربیت کنند… زمانی که زیر فشار دیگران فرزندتان را دعوا می کنید. به خاطر حرف دیگران نوزادتان را بغل نمیکنید، به خاطر حرف دیگران و با وجود ناراحتی نوزادتان