ارتباط با خانواده ی همسر جان?

ارتباط با خانواده ی همسر جان?

یک ملکه ی همیشگی باشید
یک تابلوی مثبت و ایده ال از خودتان تهیه کنید ،در نظر بگیرید دوست دارید خانواده ی همسر چه تصور همیشگی از شما داشته باشند .مثلا
موهای همواره سشوار شده و شیک
لباس های همواره شیک و تمیز
چهره ی همواره بشاش
متین و ارام
و….
بسیار آسان است. هر کدام ازین ویژگی ها در شما وجود دارد سعی بر تقویت آن داشته باشید و هر کدام وجود ندارد سعی کنید ادای آن را در بیاورید .شک نکنید بزودی همه ی این ویژگی ها در شما تثبیت میشود.
بانوانه