کارنامه مالیات به روایت رئیس مالیات

کارنامه مالیات به روایت رئیس مالیات

از ابتدای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مردادماه امسال، 262 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و عوارض کسب شده که 89 هزار میلیارد تومان عوارض به شهردای ها و دهیاری ها اختصاص یافته است.

با همراهی دولت و مجلس و طی مراحل قانونی، مالیات بخش تولید از 25 درصد کنونی به 20 درصد کاهش می یابد.

پیشنهادهایی به دولت شده اما نهایی شدن آن، نیازمند طی مراحل قانونی در دولت و مجلس است.

۲۲ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی برای فراریان مالیاتی صادر شده است.

در چند ماه اخیر افرادی شناسایی شدند که به میزان سه هزار میلیارد تومان از مدارک و اسناد هویتی دیگران سوء استفاده کرده اند.

مردم مدارک هویتی و اسناد خود را در اختیار دیگران نگذارند زیرا علاوه بر جرایم مالی، مجازات کیفری دارد.

نزدیک به ۴۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات تامین می‌شود.

در پنج ماهه امسال ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم که سهم عوارض ۸۵۰۰ میلیارد تومان است.

پارسال 96 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد.

۴۰ درصد تولیدناخالص داخلی از مالیات معاف است.

پنج هزار میلیارد تومان مالیات برای مودیان واقعی استفاده کننده از کارت های بازرگانی شناسایی شد.

پارسال ۶ هزار و پنج تراکنش مشکوک بالای پنج میلیارد تومان شناسایی و برای ۱۲ هزار میلیارد تومان، مالیات صادر شد.

۷۰ میلیون رکورد و تراکنش افراد مشکوک در دستور رسیدگی است که از این میزان، چهار هزار مورد فرار مالیاتی شناسایی شده است.

در همین منطقه جغرافیایی ۲۴ شرکت در منازل مسکونی شناسایی شدند که فعالیت های وسیعی انجام می دادند؛ مالیات ابراز شده آنها ۴۲۴۰ میلیارد تومان بود اما پس از بررسی به ۹۸۳۰ میلیارد تومان رسید.

در حوزه مناطق آزاد نیز از ۲۰۵ شرکتی که در بخش خرید و عرصه محصولات پتروشیمی در بورس فعال بودند، چهار هزار میلیارد تومان اصل و جریمه مالیاتی صادر شد‌.

از ابتدای پیگیری درباره شرکت های صوری، چهار هزار شرکت شناسایی شدند؛ فقط 500 شرکت در سال گذشته شناسایی شد.

دادسرای ویژه فراریان مالیاتی در قوه قضاییه در شرف تاسیس است./ ایرنا