خبرهای ویژه

» فرهنگ و هنر » یک دقیقه مطالعه

تاریخ انتشار : 1397/06/22 - 12:52

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه

در بسیاری از مشاغل همانند کشاورزی و ماهیگیری برای آنکه کشاورز یا ماهیگیر به بهترین نتیجه دست یابد، نیازمند هوای مساعد است.

از این رو در گذشته که خبری از نقشه های هواشناسی نبود، افرادی بودند که از روی تجربه و با دیدن شکل ابرها وجهت وزش باد می توانستند وضعیت هوا را پیش بینی کنند، و هنگامی که هوا برای انجام کاری مساعد نبود می گفتند :"هوا پس است. "

اصطلاح "هوا پس است "،کنایه از این است که، کاری که خواهان انجام آن هستیم به دلیل عدم وجود شرایط مناسب صورت نخواهد پذیرفت.


برچسب ها : , , , , , , ,
دسته بندی : فرهنگ و هنر

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات