خبرهای ویژه

» کسب و کار » عدم تعلق مستمری به اتباع بیگانه فاقد روادید کار دچار

تاریخ انتشار : 1397/06/23 - 14:03

عدم تعلق مستمری به اتباع بیگانه فاقد روادید کار دچار

عدم تعلق مستمری به اتباع بیگانه فاقد روادید کار دچار حادثه منجر به فوت یا نقص عضو کلی شوند

مطابق ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . لذا اتباع بیگانه فاقد روادید کار و پروانه کار از شمول قانون کار خارج و مزایای مربوط به تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : کسب و کار

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات