نسخه سنتی

نسخه سنتی

کمر دردو دیسک کمر

برای کسانی از دیسک از کمر و درد های آن رنج می برند این نسخه اثر بسیار قوی داشته است:

(فلفل سیاه+ زنجبیل + سیاهدانه+ آویشن+ روغن زیتون بودار)

از مواد فوق مقادیر مساوی گرفته وکاملا کوبیده و با روغن زیتون بودار مخلوط کرده بر محل دیسک آنقدر بمالید تا جذب پوست شود.

هر روز یکبار صبح و یکبارشب آن را انجام دهید وتا زمان بهبودی ادامه دهید که اثرش بسیار مجرب است.