نماینده مجلس: سونامی بیکاری تا آخر مهرماه ایجاد می شود

نماینده مجلس: سونامی بیکاری تا آخر مهرماه ایجاد می شود

معصومه آقاپورعلیشاهی:
برای نظارت و بازرسی همه هزینه می کنیم در صورتی که باید فضا باز شود تا فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت کنند، از سیل بیکاری عبور کرده ایم پیش بینی می کنم آخر مهر ماه سونامی بیکاری ایجاد می شود، آنقدر به واحد تولیدی در ابعاد مختلف از جمله تهیه مواد اولیه سخت گرفته ایم  که چرخه تولید با مشکل مواجه شده است. /خانه ملت اقتصادی