وزیر ارتباطات: ترخیص گوشی ها تاثیر زیادی روی قیمت نخواهد

وزیر ارتباطات: ترخیص گوشی ها تاثیر زیادی روی قیمت نخواهد داشت

در جلسه قبلی هیات دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید. بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد
ترخیص گوشی ها تاثیر زیادی روی قیمت نخواهد داشت، ذهن مردم این است که همه چیز به قبل برگردد مثلا گوشی بشود 3 میلیون تومان
نه اینکه فراموش کنیم؛ اما واقعیت این است که اکنون قیمت ارز چقدر است؟ 2 عامل باعث گرانی شده است، هم کاهش جنس هم افزایش نرخ ارز